Back to Top

Dojoetiketti

A) KUMARRUKSET

 

1. Dojon eli harjoitussalin ovella suoritetaan tachi rei eli kumarrus seisaaltaan.

 

2. Tatamille eli matolle siirryttäessä suoritetaan za rei eli polvikumarrus.

 

3. Mikäli sensei eli harjoitusten ohjaaja on jo tatamilla, suoritetaan za rei myös häntä kohti. Se on tapa tervehtiä.

 

4. Harjoitusten alussa istuaan seizassa eli polvillaan rivissä. Rivissä ei ole mitään tiettyä järjestystä.

 

5. Kun harjoitukset alkavat, sensei menee rivin eteen ja ohjaa kaksi za rei -kumarrusta. Ensin kumarretaan kohti kamizaa eli salin etuseinää. Siellä pidetään periaatteessa aikidon perustajan, O-sensei Morihei Ueshiban, kuvaa. (Käytännössä kuvaa ei kuitenkaan aina ole. Liikuntamyllyssä otamme kuvan esille vain graduoinneissa eli vyökokeissa, leireillä, näytöksissä ja muissa erityistilanteissa.) Tämän kumarruksen tarkoituksena on osoittaa kunnioitusta lajin perustajaa, perinteitä ja periaatteita kohtaan. Toinen kumarrus on suunnattu ohjaajalle ja muille harjoittelijoille. Tämän kumarruksen aikana sanotaan kuuluvalla ja reippaalla äänellä onegai shimasu. Se on japania ja tarkoittaa "tahdon harjoitella".

 

6. Harjoitusten lopussa suoritetaan pääpiirteissään samat kumarrukset kuin harjoitusten alussa. Ensin suoritetaan rivissä kaksi za rei -kumarrusta, joista ensimmäinen suuntautuu kohti kamizaa ja jälkimmäinen kohti ohjaajaa ja muita harjoittelijoita. Jälkimmäisen kumarruksen aikana sanotaan arigatou gozaimashita. Se tarkoittaa "kiitos paljon". Tämän jälkeen ohjaaja saattaa vielä kumartaa kerran harjoittelijoille kiittääkseen näitä treeneistä. Tällöin hän sanoo useimmiten omalla äidinkielellään (tai kielellä, jolla on juuri ohjannut harjoitukset) "kiitos". Lopuksi joissakin seuroissa (mm. Finn-Aikissa) on tapana toimia niin, että käydään vielä kumartamassa viimeiselle harjoituskumppanille. Tämä tapahtuu niin, että alempi vyöarvo etsii ylemmän vyöarvon ja tekee aloitteen kumarruksen tekemiseksi. Yleensä kyseessä on za rei.

 

7. Tatamilta poistuttaessa suoritetaan za rei kohti kamizaa ja sen jälkeen kohti ohjaajaa, jos tämä on vielä matolla. Salista poistuttaessa ovella tehdään tachi rei.

 

8. Harjoitusten aikana ohjaaja näyttää tekniikoita edessä, ja harjoittelijat istuvat rivissä joko seizassa tai risti-istunnassa (ns. "intiaani-istunnassa"). Kun ohjaaja on näyttänyt tekniikan, jota ryhdytään harjoittelemaan, hän kumartaa kiitokseksi harjoittelijalle, jonka kanssa on juuri näyttänyt tekniikan. Harjoittelija tietenkin vastaa kumarrukseen kumartamalla takaisin. Tässä vaiheessa myös muut harjoittelijat kumartavat rivissä merkiksi siitä, että ovat ymmärtäneet, mitä pitää tehdä. Sitten kumarretaan parille, jonka kanssa tahdotaan harjoitella.

 

9. Kun aletaan harjoitella tekniikkaa, kumarretaan parille. Mikäli kyse on tachiwazasta eli seisaaltaan tehtävästä tekniikasta, kumarruskin suoritetaan seisaaltaan (tachi rei). Mikäli kyse on suwariwazasta eli polviltaan tehtävästä tekniikasta tai hanmihandachiwazasta, jossa hyökkääjä on seisaallaan ja puolustautuja polvillaan, kumarrus tehdään polviltaan (za rei).

 

10. Jos ohjaaja tulee näyttämään jollekulle tekniikkaa kesken harjoittelun, harjoitusparin toinen osapuoli istuu alas odottamaan. Kun ohjaaja poistuu parin luota, harjoittelijat kiittävät häntä kumartamalla ja ohjaaja vastaa kiitokseen kumartamalla takaisin. Huom! Yleensä toimitaan niin, että joko kaikki kolme (harjoituspari + ohjaaja) kumartavat toisilleen polviltaan tai sitten kaikki kolme kumartavat seisaaltaan. Joskus voi olla myös niin, että harjoittelijat kumartavat polviltaan ja ohjaaja seisaaltaan. Niin ei kuitenkaan koskaan pitäisi olla, että ohjaaja kumartaa polviltaan ja harjoittelija(t) seisaaltaan tai että harjoitusparin toinen osapuoli kumartaa polviltaan ja toinen seisaaltaan. Polvikumarrus (za rei) on aina kohteliaampi kuin pystykumarrus (tachi rei).

 

11. Jos ohjaaja käy antamassa yksittäisen neuvon jollekulle, on kohteliasta kuitata neuvo kumartamalla (pystykumarrus riittää).

  • Kumarrusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ohjaaja antaa neuvon senhetkiselle harjoituskumppanilleen. Silloin kumartaminen voisi olla käytännön syistä johtuen hankalaa ja epäluontevaa.

 

12. Jos tahdot kysyä neuvoa ohjaajalta, aloita puheenvuorosi kumartamalla (pystykumarrus riittää).

 

13. Kun lopetetaan tekniikan harjoittelu, kumarretaan parille. (Seisaaltaan tai polviltaan riippuen siitä, mitä ollaan harjoiteltu. Vrt. kohta 9.)

 

14. Jos joku syystä tai toisesta kumartaa sinulle harjoitusten aikana, vastaa siihen aina kumartamalla.

 

15. Aseharjoituksissa suoritetaan pystykumarrus silloin, kun ase otetaan esille. (Aseita säilytetään tavallisesti suojapussissa.) Kumarrus suoritetaan kamizaa kohti siten, että ase on poikittain kummassakin kädessä suunnilleen kasvojen korkeudella. Aseen (bokkenin / tanton) terä on käännetty itseä kohti.

 

16. Ase on oikealla puolella rivissä istuttaessa. (Bokkenin / tanton) terä on käännetty itseä kohti, ja kahva osoittaa eteenpäin.

  • Tatamilla liikuttaessa aseita pidetään yleensä vasemmassa kädessä, koska aseet vedetään oikealla kädellä vasemmalta puolelta. Tämä koskee etenkin bokkenia (puumiekkaa) ja tantoa (puupuukkoa), jotka ovat periaatteessa teräaseita. Jo:ta voi kuljettaa myös oikeassa kädessä, jolloin jo-harjoittelulle tyypillisen vasemmanpuoleisen asennon ottaminen on luontevaa.

 

17. Jos vahingossa tönäiset tai kolhaiset hieman vieressäsi harjoittelevaa henkilöä, suorita pystykumarrus anteeksipyynnöksi. Anteeksipyyntö kuitataan kumartamalla. Se on merkki siitä, että kaikki on ok. Jos jompikumpi satuttaa itsensä, kutsukaa ohjaaja paikalle.

 

18. Kumarrusetiketti on varsin kaavamainen. Terveen järjen käyttö on kuitenkin sallittua. Jos siis jokin kumarrus syystä tai toisesta tuntuu hyvin epäluontevalta jossakin tilanteessa, voi sen jättää tekemättäkin.

 

19. Kumarruksiin ei sisälly minkäänlaista uskonnollista latausta. Ne on syytä käsittää ainoastaan etiketin kannalta.

 

20. Vaikka kumarrukset ovatkin vain osa etikettiä, niihin voi halutessaan liittää filosofista sisältöä. Kumartaessasi parillesi ennen harjoittelun aloittamista voit ajatella mielessäsi: "Tahdon todella harjoitella kanssasi!" Kumartaessasi parillesi harjoittelun päätteeksi voit ajatella: "Kiitos paljon harjoittelusta. Oli todella mukavaa!" Kumartaessasi harjoitusten alussa kohti kamizaa voit ajatella: "Onneksi tällainen laji kuin aikido on perustettu. Tahdon tänään tässä ja nyt harjoitella aikidoa." Tällaisella ajattelumallilla pystyt löytämään jokaiselle eleelle oman merkityksen ja sisällön. Täten harjoitat etiketin ohella ihmissuhdetaitojasi ja elämänfilosofiaasi.

 

 

B) HARJOITTELU

 

1. Aikidoa harjoitellaan pääasiassa parin kanssa. Ainoastaan joitakin perusharjoitteita tehdään yksin.

 

2. Parin kanssa harjoiteltaessa toimitaan niin, että kumpikin tekee vuoronperään neljä toistoa (kaksi kertaa kummallekin puolelle siten, että puoli vaihtuu joka kerta). Tätä jatketaan kunnes toisin määrätään.

 

3. Kun aletaan harjoitella jotakin tekniikkaa, alempi vyöarvo hyökkää aina ensin.

  • Jos kummallakin on sama vyöarvo, se joka on suorittanut vyöarvonsa ensin on yleensä hierarkkisesti korkeammassa asemassa, mikäli kumpikin on harjoitellut aktiivisesti viimeisimmän vyöarvonsa suorittamisen jälkeen. Jos kumpikin on suorittanut vyöarvonsa suunnilleen samaan aikaan ja toiminut aktiivisesti aikidon parissa tämän jälkeen, iältään ja/tai harjoitusvuosiltaan vanhempi osapuoli on hierarkkisesti korkeammassa asemassa. Jos et tiedä, oletko hierarkkisesti ylemmässä vai alemmassa asemassa, tarjoudu varmuuden vuoksi hyökkäämään ensin. Se on kohteliasta ja kasvattaa nöyryyttä.

 

4. Puhuminen on sallittua harjoittelun aikana. Vältäthän kuitenkin jatkuvaa juttelua sekä liian kovaäänistä puhumista, joka voisi häiritä muita.

 

5. Hyökkäykset ovat aikidossa vain harjoittelua varten. Niissä ei pidä olla minkäänlaista aggressiivista latausta. Aggressiivisuus ei kuulu aikidoon, koska se voi aiheuttaa turvallisuusriskejä. Hyökkäysten tulee aina olla hallittuja eli ne pitää pystyä tarvittaessa pysäyttämään ajoissa. Toista ei myöskään saa heitellä ympäriinsä aggressiivisesti, vaan heitot tulee suorittaa hallitusti.

  • Jos syystä tai toisesta tunnet olosi aggressiiviseksi ennen harjoituksia, on parempi jäädä kotiin tai seurata harjoituksia sivusta.
  • Jos jostain syystä alat tuntea olosi aggressiiviseksi kesken harjoitusten, pyydä ohjaajalta lupa siirtyä hetkeksi sivuun.

 

6. Ethän estä toista harjoittelemasta. Älä siis pistä tarpeettoman voimakkaasti vastaan, kun toinen yrittää tehdä tekniikkaa.

 

7. Aikidossa ei ole kilpailua. Älä siis kilpaile muiden kanssa. On myös turha vertailla itseä muihin, ellei siihen ole mitään rakentavaa syytä. Aikidossa on kyse ennen kaikkea vuorovaikutuksesta, yhteistyöstä ja omien ominaisuuksien kehittämisestä.

 

8. Voit antaa neuvoja harjoituskumppanillesi. Yleensä ei kuitenkaan ole tapana neuvoa itseä hierarkkisesti korkeammassa asemassa olevia, elleivät nämä itse pyydä mielipidettä. Neuvojen määrä on myös syytä pitää kohtuullisena; jatkuvasta neuvomisesta saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä se saattaa häiritä keskittymistä.

 

9. Muistathan aina suhteuttaa harjoittelutahtisi ja -voimakkuutesi parisi tasoon ja kuntoon. Jos siis olet itse edistynyt harjoittelija mutta treenaat aloittelijan kanssa, sinun tulee suhteuttaa tekniikkasi ja hyökkäyksiesi nopeus ja voima parisi tasoon. Tämä on turvallisuussyistä erittäin tärkeää.

 

10. Tatamilla on kaksi sallittua istuma-asentoa: polvillaan istuminen (eli seiza) ja risti-istunta. Seiza on aina ensisijainen istuma-asento ja ainoa mahdollisuus kumarrusten aikana. Muut asennot kuin seiza ja risti-istunta ovat sallittuja ainoastaan terveydellisistä syistä. Vain katsojat saavat istua penkillä harjoitusten aikana.

 

11. Seiniin nojaileminen ja tatamilla löhöileminen on kiellettyä harjoitusten aikana.

 

12. Istuthan harjoitusten aikana polvillasi tai risti-istunnassa aina silloin, kun et tee mitään. Täten et häiritse muita. 

 

13. Toisten virheille ei pidä nauraa, paitsi jos virheen tehnyt henkilö itse reagoi tilanteeseen nauramalla. Älä myöskään pilkkaa tai väheksy muita.

 

14. Harjoittelethan aina juuri sitä tekniikkaa ja sitä muotoa, jonka ohjaaja on näyttänyt. Jos et esim. terveydellisistä syistä johtuen pysty sitä tekemään, kerro asiasta ohjaajalle. Jos et ymmärtänyt, miten näytetty tekniikka tehdään, kysy neuvoa joko ohjaajalta tai harjoituskumppaniltasi.

 

15. Jos kaksi henkilöä on juuri harjoittelemassa keskenään tai aloittamassa tai lopettamassa harjoittelemista, älä kävele heidän välistään vaan kierrä koko pari. Sama koskee tilannetta, jossa ohjaaja on käskenyt harjoittelijat riviin ja on jo valinnut itselleen uken, jonka kanssa aikoo näyttää seuraavan tekniikan.

 

16. Kun nostat aseen maasta, koukista jalkojasi ja pyri pitämään selkäsi mahdollisimman suorassa. Täten olet heti valmis puolustautumaan. Aseiden yli ei myöskään pitäisi kävellä, eikä niitä missään nimessä saa heitellä.

 

17. Kun ojennat bokkenin tai tanton harjoituskumppanillesi, pidä aseesta kiinni kaksin käsin. Bokkenin ja tanton voi ojentaa joko kahva edellä ja terä ylöspäin tai sitten poikittain kasvojen korkeudella. Jo ojennetaan aina poikittain. Ojentamiseen liittyy pieni pystykumarrus. Aseet otetaan vastaan samaan tapaan kuin ne ojennetaankin.

 

18. Jos joudut harjoittelun aikana korjaamaan pukuasi, pyyhkimään hikeä, niistämään nenäsi, tms., tee se siten, että olet selin harjoituskumppaniisi nähden. Se on merkki siitä, että pyydät toista odottamaan hieman. Kun olet valmis jatkamaan, osoita se harjoituskumppanillesi pienellä pystykumarruksella.

 

19. Vältä käsien lyömistä yhteen harjoitusten aikana, sillä se on ohjaajan käyttöön varattu merkkiääni.

 

 

C) HARJOITTELU KOLMEN RYHMÄSSÄ

 

1. Jos harjoittelijoita on pariton määrä, muodostetaan yksi kolmen hengen ryhmä. Jos huomaat jääväsi parittomaksi, mene rohkeasti valitsemasi parin luo ja kumarra. Pari kumartaa sinulle takaisin merkiksi siitä, että sinut otetaan mukaan. (Kumarrukset kuten kohdassa A 9.) Käytännössä kieltäytyminen ei ole mahdollista, vaan kolmas osapuoli otetaan aina mukaan porukkaan.

 

2. Finn-Aikissa noudatetaan kolmen hengen ryhmässä "ranskalaista käytäntöä", jossa yksi treenaaja istuu polvillaan alhaalla odottamassa sillä aikaa, kun kaksi muuta harjoittelee. Harjoittelu toteutetaan niin, että kukin on vuorollaan torin (eli puolustautujan) roolissa ja tekee neljä toistoa siten, että ryhmän muut jäsenet hyökkäävät kumpikin kaksi kertaa (kerran kummallekin puolelle). Sivusta tuleva ryhmän jäsen hyökkää aina ensin (eli toimii ensin uken roolissa). Hyökättyään kaksi kertaa hän siirtyy torin rooliin ja tekee siis yhteensä neljä toistoa (kaksi kertaa kummallekin ukelle). Sitten on hänen vuoronsa siirtyä uken rooliin ja siirtyä sen jälkeen hetkeksi sivuun odottamaan.

 

 

D) MYÖHÄSTYMINEN

 

1. Pyri tulemaan treeneihin ajoissa.

 

2. Jos kuitenkin myöhästyt, suorita salin ovella pystykumarrus tavalliseen tapaan, astu tatamin reunalle ja suorita polvikumarrus ensin kamizaa kohti ja sitten ohjaajaa kohti. Odota polvillasi kunnes saat ohjaajaan katsekontaktin ja tämä antaa sinulle merkin tulla mukaan. (Suurilla leireillä ja muissa tilanteissa, joissa katsekontaktin saaminen ohjaajaan on vaikeaa, voit tulla mukaan harjoituksiin kohtuullisen ajan kuluttua. Anna kuitenkin aina ohjaajalle mahdollisuus antaa merkki, ennen kuin tulet mukaan.)

 

3. Jos myöhästyt enemmän kuin kymmenen minuuttia, ohjaajan ei välttämättä tarvitse päästää sinua enää mukaan. Noin 15 minuutin jälkeen ei kannata enää yrittääkään tulla mukaan. Silloin on parempi seurata harjoitusta katsomon puolelta.

 

4. Poikkeustapauksissa voidaan sallia myös suuremmat kuin 15 minuutin myöhästymiset, mutta silloin asiasta tulee sopia ohjaajan kanssa etukäteen.

 

5. Jos tiedät syystä tai toisesta myöhästyväsi säännöllisesti harjoituksista, sovi tästä ohjaajan kanssa erikseen. Säännölliset myöhästymisetkin voidaan hyväksyä, kunhan niistä on sovittu erikseen, eikä myöhästyminen ole kovin suurta (max. 10 minuuttia).

 

 

E) MUUTA

 

1. Harjoituksista ei yleensä poistuta ennen treeniajan päättymistä. Jos kuitenkin tiedät, että sinun pitää jostain syystä lähteä kesken pois, sovi siitä ohjaajan kanssa etukäteen.

 

2. Jos satutat itsesi tai alat voida pahoin kesken treenin, voit pyytää ohjaajalta lupaa siirtyä sivuun tai poistua paikalta. Ilman ohjaajan lupaa ei pidä mennä sivuun eikä lähteä pois kesken treenin.

 

3. Treeneissä pyritään lajitaitojen kehittämisen lisäksi myös kunnon kohottamiseen ja itsekurin kasvattamiseen. Tästä syystä pelkän väsymyksen takia ei yleensä siirrytä sivuun eikä poistuta paikalta, ellei tähän ole mitään terveydellistä syytä.

 

4. Syöminen ja juominen ei ole sallittua kesken harjoitusten, ellei ohjaaja päätä pitää erillistä juomataukoa. (Jos sinulla on jokin terveydellinen syy, jonka takia sinun on välttämätöntä syödä tai juoda kesken treenin, sovi tästä erikseen ohjaajan kanssa. Treenitaukojen aikana - esim. asetreenin ja aseettoman treenin välillä tai perustason ja jatkotason treenin välillä - juominen on toki sallittua ja jopa suositeltavaa. Voit ottaa tätä tarkoitusta varten juomapullon mukaan.)

 

5. Harjoituksiin ei missään nimessä saa tulla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

 

6. Ethän kiroile tai kerro kaksimielisiä vitsejä tatamilla.

 

7. Harjoituksia saa yleensä tulla katsomaan. Katsomossa ei kuitenkaan saa syödä eikä juoda, ja kovaäänistä keskustelua tulee välttää. Katsojien ei myöskään pidä yrittää ottaa kontaktia harjoittelijoihin tai ohjaajaan treenien aikana.

 

8. Pidäthän treenipukusi puhtaana ja ehjänä.

 

9. Suhtaudu arvostavasti myös muita aikidoseuroja ja muita lajeja kohtaan.

 

 

HUOM! Dojoetiketissä on pientä seura- ja maakohtaista vaihtelua. Nämä säännöt kuvastavat nimenomaan Finn-Aikissa noudatettavia käytäntöjä. Varaudu siis siihen, että jopa muissa Suomen seuroissa käytännöt saattavat olla hieman erilaisia.